Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 22     24 december 2014

De startpagina van onze website staat dit keer volledig in het teken van kerstmis:
       * de voorbereidingsperiode in de advent,
* de viering van kerstmis in vroeger tijden en in andere landen,
* de wensen van het generaal bestuur.

KERSTWENS GENERAAL BESTUUR

Bij monde van de generale overste, broeder Martinus Handoko, wenst het generaal bestuur ons allen een zalig kerstfeest en een vredig nieuwjaar.
Kijk en luister naar de video-opname

Tevens aanbevolen:
de kerstoverweging van ons generaal bestuur.
  

KERSTMIS VIEREN


In Nandom (Noord Ghana) knielen mensen
in aanbidding neer bij de kerststal
voor het huis van de Broeders.

   Het Kerstveest is van alle tijden en plaatsen.
Hoewel, in een overwegend islamitisch land als Pakistan is kerstmis geen breed sociaal feest en herinnert niets in de openbare ruimte aan de geboorte van Jezus.

Dit in tegenstelling tot Chili, waar de Chileense muziekcultuur het kerstgebeuren zijn specifieke kleur geeft en de traditie levend houdt.

Weer anders gaat het toe in Ghana. Het kerstfeest in de kerstnacht wordt daar vooral door jongeren uitbundig gevierd.
Zo heeft in elke FIC-provincie het kerstfeest zijn eigen uitstraling.

De broeders Aloysio van de Broek, Kees van der Wiel en Wim Luiten blikken terug o.a. op de viering van kerstmis in respectievelijk Pakistan, Chili en Ghana.


KERSTMIS 1944

In het pas bevrijde zuidelijk deel van Nederland vond de viering van het kerstfeest veelal plaats in aanwezigheid van de geallieerde militairen.

Broeder Wim Swüste haalt herinneringen op aan de viering van kerstmis als 6-jarig jongetje in het Eindhoven van die dagen.
  


>tr>
   In Maastricht vierden de Amerikaanse militairen tezamen met een aantal broeders de nachtmis in de groeve van de Schark. Sinds jaren ’80 vindt hier jaarlijks de nachtmis plaats..

Dr. Paul Bronzwaer zal in de komende kerstviering het boek presenteren dat hij hierover schreef onder de titel ’De Schark, een buitenhuis en een groeve’.
Zie over dit onderwerp ook Ondergronds kerstfeest en Buitengoed de Schark.

ADVENT

Met het oog op de voorbereiding op het kerstfeest nodigt provinciale overste broeder Kees Gordijn ons uit nieuw leven bij onszelf toe te laten.
Lees zijn adventsoverweging.
  

KGM

De Kontaktgroep Vrienden van de Broeders van Maastricht heeft zijn jaarlijkse nieuwsbrief uitgegeven. De brief bevat onder meer een beschouwing van de heer Jan Vogels over de geboorteplaats van Jezus. Lees verder.
  
Zie voor dit alles en méér onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Wij, redactiecommissie en webbeheerder, sluiten ons graag aan bij de woorden van het generaal bestuur en wensen jullie van harte een ZALIG KERSTFEEST en ALLE GOEDS VOOR HET NIEUWE JAAR.

Jos vanEijden
Frans Turkenburg
Johan Muijtjens