Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief nr. 21   22 oktober 2014

ALLERZIELEN

In deze tijd van Allerheiligen en Allerzielen gedenken wij met grote dankbaarheid de medebroeders die gedurende de voorbije twaalf maanden zijn gestorven.
Sinds november 2013 hebben wij afscheid moeten nemen van de broeders
Jan Carlo Hillenaar    
  Marcel Bastiaens
 
Jan (Carlo) Hillenaar + 10.04.2014  
Henk Gondulfus de Wilde   Marcel Bastiaens + 15.04.2014
  Jacques Lucianus Tieleman
 
Henk (Gondulfus) de Wilde + 07.05.2014  
    Jacques (Lucianus) Tieleman + 11.07.2014

Zij hebben ieder, op eigen wijze, onze gemeenschap mee opgebouwd.
Door de dood heen blijven zij met ons verbonden.
Wij houden hun gedachtenis in ere.

Méér over deze gestorven broeders op onze website.

CONGREGATIONELE CONFERENTIE

Van 19 tot 29 augustus jl. vond in Malawi de Congregationele Conferentie plaats, in de wandel aangeduid met Concon. De Concon is een meerdaagse vergadering van het generaal bestuur, tezamen met de provinciale oversten van alle provincies of hun plaatsvervangers. Deze bijeenkomst vindt jaarlijks plaats, telkens in een andere provincie. Broeder Wim Luiten nam aan de conferentie deel namens het Nederlandse provinciaal bestuur. Op de website staat een beknopt verslag van de Concon 2014.


Tijdens de bijeenkomst werd door het generaal bestuur het nieuwe congregationele tijdschrift, BROTHERS FIC, gepresenteerd. Dit tijdschrift verschijnt tweemaal per jaar en is bedoeld om meer bekendheid te geven aan de FIC in de verschillende provincies. Het tijdschrift is te downloaden op de website van het generaal bestuur: www.brothers-fic.org

LUISTEREN MET OPEN HART

Mevrouw Ellie Wolter is lid van het lokaal bestuur van De Beyart. Samen met haar collega’s draagt zij de zorg voor de groep van vijftig broeders die op De Beyart wonen. Oog hebben voor hun persoonlijk welzijn, een luisterend oor hebben voor de kleine en grote verhalen uit hun leven, open staan voor wat in hen omgaat, dat is de essentie van de zorg en begeleiding die het lokaal bestuur aan de broeders biedt.
Wat dit voor Ellie betekent zie het interview op de website.

WERKPLEK NAAR WENS


Met haar benoeming tot secretaris en beleidsmedewerker van het provinciaal bestuur is voor mevrouw Kerstin Deckert een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Een werkplek naar haar hart, zo ervaart zij de diversiteit aan taken die de functie met zich meebrengt.
‘Ik voel me bij dit alles een gelukkig en gezegend mens’.

Lees verder over haar ervaringen en vroegere werkzaamheden.
Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie
Jos vanEijden