Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief nr. 20  -  6 september 2014

EEN DUBBEL JUBILEUM

Broeder Nico Coolen werd 40 jaar geleden in Chili tot priester gewijd. Dertig zegenrijke jaren heeft hij zich als katecheet en pastor voor de Chileense bevolking dienstbaar gemaakt.
Sinds hij terug is in Nederland, in eerste instantie als lid van het generaal bestuur, is hij werkzaam als pastor in het woonzorgcentrum De Beyart, inmiddels al weer 12,5 jaar lang. Een dubbel jubileum dus.

Over wat het betekent geroepen te worden zie het interview met Nico op onze website.
  

  

VERRASSEND EN UITDAGEND

Zo ervaart de Heer Theo de Groot zijn werk als adviseur van het provinciaal bestuur van de Nederlandse provincie. Op verzoek van provinciaal overste broeder Kees Gordijn assisteert hij het provinciaal bestuur sinds begin dit jaar.

Lees verder over zijn eerste ervaringen en vroegere werkzaamheden.

BEZINNING

In de (nieuwe) rubriek Bezinning wordt gewezen op de mogelijkheden tot deelname aan verschillende bezinningsactiviteiten.
In de komende maanden organiseren broeder Johan Muijtjens en zuster Claudia Theinert een filmretraite, een contemplatieve retraite, een advents/kerst-weekend en enkele bezinningsdagen.

Daarnaast bieden Claudia en Johan reeds jaren persoonlijke geestelijke begeleiding.

Voorts wordt het programma-aanbod vermeld van iconen schrijven, dat door de broeders Toon Verkoijen en Wim van Winden, samen met mevrouw Ank Landwier verzorgd wordt.

Zie voor al deze activiteiten de rubriek Bezinning
  Zie voor dit alles en méér onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie
Jos van Eijden