Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief nr. 19a - 7 augustus 2014

JUBILARISSEN

Op 15 augustus vieren we in de Nederlandse provincie de professiefeesten van de jubilarissen. De meeste broeders, zeker de ouderen, hebben hun geloften afgelegd op 15 augustus, het feest van Maria Tenhemelopneming.

De jubilarissen van dit jaar kunnen terugkijken op een lange periode van verbondenheid met de congregatie, respectievelijk 75, 70, 60 en 50 jaren. Zij hebben zich in die jaren niet alleen verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandse provincie, maar hebben de congregatie ook buiten onze landsgrenzen, vaak wereldwijd, gediend.
Wij feliciteren de broeders   

Roelof van Grinsven
Aloysio van den Broek
Kees Buitenhof
Kees Joore
Mat Paulssen
Kees Gordijn
Ton Kropman
Wilhelm Leensen

van harte met hun professiejubileum.
   
Op de website tref je van elke jubilaris een beknopte DIAPRESENTATIE aan.
Je vindt daar ook hun adressen als je één of meer van hen zou willen feliciteren.

Broeder Lucianus Tieleman zou in augustus 70 jaar geprofest zijn. Het was hem echter niet vergund dit jubileum te vieren, want hij overleed een maand geleden, op 11 juli. Wij herdenken hem bij de viering op 15 augustus.
Lees over zijn leven en werk naast een interview ook het In Memoriam op onze website.

Zie voor de jubilarissen en andere informatie onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie
Jos vanEijden