Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief nr. 19 - 5 juli 2014


OOG VOOR DE TEKENEN VAN DE TIJD

Broeder Wilhelm Leensen viert dit jaar zijn gouden professiefeest, te midden van zijn medebroeders van de Indonesische provincie. Al 43 jaar maakt hij deel uit van deze provincie.
Onlangs was Wilhelm mede in verband met een operatie een aantal weken op verlof in Nederland.
Over de rode draad in zijn leven als broeder FIC: zie het interview op de website.
  

  

VAKMAN MET HART EN ZIEL

Broeder Lucianus Tieleman is 70 jaar onze medebroeder.
Als vakman op financieel gebied heeft hij al die jaren zijn talenten ingezet voor een deskundig beheer van de financiŽn van de congregatie. Een groot vakman, met een warm menselijk hart, dat typeert hem.
Lees verder over het samengaan van zakelijkheid en menselijkheid.


DE TIJD NA PINKSTEREN

Provinciale overste broeder Kees Gordijn schreef dit jaar een overweging over de tijd ná Pinksteren.
Hij constateert daarin dat we met het ouder worden steeds meer ontvangers van hulp worden, in plaats van gevers. Die hulp van anderen mag als een rijkdom ervaren worden.
Lees verder...
  

  

BEZINNING

Er is een nieuwe rubriek toegevoegd aan de website: de rubriek Bezinning.
Gebed en bezinning zijn essentiŽle pijlers in ons leven als broeder.
In onze Constituties lezen we daarover onder meer: ďHet is gewenst in ons leven langduriger perioden van gebed en bezinning in te bouwen. Deze zijn van vitaal belang voor een beter begrip van onszelf en van ons leven als religieusĒ.

Ieder die dat wenst willen wij de gelegenheid bieden om deel te nemen aan de bezinningsactiviteiten, die (mede) door onze broeders georganiseerd worden.

Zie verder het programma-aanbod voor de komende maanden van broeder Johan Muijtjens en zuster Claudia Theinert.


WEBSITE GENERAAL BESTUUR

De website van het generaal bestuur, zeg maar de internationale congregationele website, is enige tijd in revisie geweest, maar sinds kort weer operationeel.
De geheel vernieuwde website bevat informatie en berichten over algemeen congregationele aangelegenheden, activiteiten van het generaal bestuur, nieuws uit kerk en samenleving, artikelen van inspirerende aard, en nog zoveel meer. Ook wordt nieuws uit de verschillende provincies vermeld.
De website is Engelstalig, maar via de vertaalknop ook in het Nederlands te lezen.
Surf naar www.brothers-fic.org
  

TENSLOTTE

Het WK voetbal duurt nog voort, tot 13 juli a.s. Maar de aandacht en zorg voor degenen die allesbehalve delen in de successen van de voetbalwereld houdt daarmee hopelijk niet op.
Lees verder ...
  


Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie
Jos vanEijden