Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief nr. 18 - 15 mei 2014

ROEPINGENZONDAG

Op de vierde zondag van Pasen Ė dat is dit jaar op zondag 11 mei - is het traditiegetrouw roepingenzondag. In vroeger tijden ging het dan om roepingen voor het religieuze leven en voor het priesterschap. Maar ieder mens, ieder van ons, wordt uitgenodigd om antwoord te geven op de stem die roept.
In zijn overweging bij roepingenzondag laat broeder Kees Gordijn doorschemeren dat vele antwoorden mogelijk zijn.

Lees de overweging bij roepingenzondag
  
We hebben elkaar nodig
(vergroot tekening)

  

ACTIE VOOR OOST TIMOR

Broeder Petrus Suparyanto heeft in het kader van zijn studie theologie een aantal jaren geleden een boek gepubliceerd over de spiritualiteit van de stichters van de congregatie.
Hij wil deze uitgave, onder de titel A Return to the Original Spirit, graag onder ieders aandacht brengen.
Met de opbrengst van de verkoop hoopt hij bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van de nieuwe vestiging van de Indonesische provincie in Oost Timor.
Zie verder spiritualiteit van de stichters

PS
Als je los van het boek een bijdrage wilt geven aan het project van Oost Timor, dan kan dat door een gift op rekening nummer NL59INGB0679411402 t.n.v Stichting Kongregatie FIC te Maastricht o.v.v. Oost Timor.

IN MEMORIAM

Net in de dagen voor Pasen hebben wij afscheid moeten nemen van twee van onze medebroeders, Jan Hillenaar en Marcel Bastiaens. En vorige week is broeder Henk de Wilde overleden. Jan Hiillenaar en Marcel Bastiaens zijn beiden het grootste deel van hun actieve leven werkzaam geweest in een van de missiegebieden van de congregatie. Voor Jan was dat IndonesiŽ en voor Marcel Chili. Broeder Henk de Wilde is altijd in Nederland werkzaam geweest, waarvan veel jaren in Nijmegen.

Over hun leven als religieus en inzet voor medemensen in eigen land en elders op de wereld:
Lees het IN MEMORIAM van broeder Carlo Hillenaar, broeder Leontius Bastiaens en broeder Gondulfus de Wilde.
Br. Jan HillenaarBr. Marcel BastiaensBr. Henk de Wilde

WERELDWIJD DENKEN

Broeder Raphael Besigrinee is nu anderhalf jaar lid van het generaal bestuur. Zijn wortels liggen in Ghana, waar hij diverse functies heeft vervuld, waaronder novicenmeester. Er wordt soms van je gevraagd taken te verrichten, die haaks staan op je verwachtingen, vertelt Rapahel. Zo ook de keuze tot het generaal bestuur. Maar, je wordt er ook rijker van, aldus Raphael. Het geeft de gelegenheid om ruimer, wereldwijd te denken.
Lees het interview met Raphael
  

  

EEN VEELZIJDIG MEESTER

Broeder Remy Nyukorong is medio 2013 benoemd tot generaal econoom, als opvolger van broeder Lo Koeleman. Hij is de eerste niet-Nederlandse broeder in deze belangrijke functie. Die taak is bij hem in goede handen, want hij heeft in de verschillende functies die hij in zijn geboorteland Ghana heeft vervuld getoond een veelzijdig meester te zijn, ook op het gebied van financiŽn.
Lees verder op de website.


Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie
Jos vanEijden