Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief nr. 17   17 april 2014


  

PASEN 2014

Het komend weekend vieren we het Paasfeest.
Onder de titel ‘Opstaan tot nieuw leven’ schreef provinciale overste broeder Kees Gordijn een korte overweging, die we graag in je aandacht aanbevelen.

Lees de overweging en de Paaswensen van het provinciaal bestuur.


DE KROCHTEN VAN DE BEYART - vervolg

Niet alle activiteiten en ambachten werden in de vorige eeuw uitgevoerd in wat we de krochten van De Beyart noemden. De keuken bevond zich op de begane grond; de kleermakerij, linnenkamer en droogzolder – het laatste zegt het al - hadden zo hoog mogelijk een plek gevonden: de zolder.
Op de website vind je een nieuwe serie foto’s van de zelfvoorziening in de voorbije tijd, dit maal onder de titel:

Niet alleen de krochten
  


VERONDENHEID OVER LANDSGRENZEN HEEN

Broeder Theo Suwariyanto werd op het Generaal Kapittel 2012 gekozen tot lid van het generaal bestuur. Bij de twee vorige kapittels kon hij – naar eigen zeggen – die dans ontspringen. Maar nu kon hij volmondig ja zeggen. In voorgaande jaren heeft Theo zich in diverse functies dienstbaar gemaakt voor de Indonesische provincie. Zijn nieuwe functie betekende wel loslaten wat je hebt opgebouwd, afscheid nemen van familie, vrienden, collega’s.
Maar de verbondenheid blijft over alle landsgrenzen heen.

Lees het interview op onze website
  


LEIDINGGEVEN IN DIENSTBAARHEID

   De heer Léon Huybregts was de eerste leken-bestuurder, die werd aangesteld ten behoeve van de communiteitsbesturen in De Beyart. Nu al weer bijna 14 jaar zet hij zich volop in ten behoeve van het welzijn van de broeders.
Er is in die jaren veel veranderd in de Beyart-gemeenschap. Maar een houding van dienstbaarheid is voor Léon nog steeds de essentie van leidinggeven.


Lees dit interview op onze website


TOT SLOT

In aansluiting bij de wensen van het provinciaal bestuur wensen wij, redactiecommissie en webmaster, je inspirerende en ontspannen paasdagen toe, in één woord: een

Zalig Pasen !

Jos van Eijden
Johan Muijtjens
Frans Turkenburg

Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl