Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief nr. 16 - 20 februari 2014

BOEKPRESENTATIE

Op zondag 2 februari 2014 is het boek van broeder Avellinus Janssens en mevrouw Ine Molenkamp,

‘BROEDER in tijden van secularisatie’

feestelijk gepresenteerd in de Gerardus Majellakerk te Amsterdam. We hebben je daar over eerder bericht. Bij de overhandiging van het boek heeft provinciale overste broeder Kees Gordijn de auteurs bedankt en gefeliciteerd voor de wijze waarop zij ervaringen van broeders in de jaren vanaf 1950 op aansprekende wijze hebben verwoord.

Surf naar de website voor de tekst van de toespraak en een impressie van de presentatie.
   

De auteurs:
Mevr. Ine Molenkamp
en Br. Avellinus Janssens
   

DE KROCHTEN VAN DE BEYART

In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld , dat de historie van De Beyart vastgelegd is in een serie fotopanelen. De grootste daarvan gaat over ‘het leven in De Beyart’.
De foto’s geven een beeld van de diverse voorzieningen die in De Beyart aanwezig waren in de eerste decennia van de vorige eeuw. Een beetje vergelijkbaar met het monnnikenleven was ook De Beyart in die jaren een min of meer zelfvoorzienende gemeenschap.
Het merendeel van de getoonde activiteiten vond plaats in de kelders of souterrain, de krochten van De Beyart dus.

Zie het fotopaneel.

GELOVEN IN ONTMOETING

Het stadsklooster in Den Haag is een centrum van ontmoeting en inspiratie. Het staat in de ruim 150-jarige (deze maand 153 jaar om precies te zijn) traditie van de broeders FIC in Den Haag. Hoewel de huidige communiteit nog slechts drie broeders telt, bruist het stadsklooster van de activiteiten. Met elkaar geloven in ontmoeting, dat is de essentie van al die activiteiten.
Broeder Frans Wils neemt je mee bij een rondleiding in dit paradijsje in het hart van Den Haag.
Lees verder wat het stadsklooster te bieden heeft.
   

TENSLOTTE

Bij sommige lezers is de indruk ontstaan dat de website alleen geactualiseerd wordt als de nieuwsbrief uitkomt. Niets is echter minder waar, want ook tussentijds vinden aanpassingen en aanvullingen plaats, uiteraard alleen als er nieuwe berichtgeving te melden valt. Wat we hiermee willen zeggen is: surf gerust regelmatig naar onze website, ook buiten de nieuwsbrieven om.

Ook voor dit keer weer veel lees- en kijkplezier gewenst.

Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie
Jos van Eijden