Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit


Nieuwsbrief nr. 15 - 10 januari 2014

Met deze eerste nieuwsbrief van 2014 hopen we een goede start te maken met de berichtgeving over onze website.
We hebben in elk geval het goede voornemen om ook dit jaar weer de website bij de tijd te houden en je daarover regelmatig te informeren.

GEASSOCIEERD LIDMAATSCHAP

De Nederlandse provincie telt zes geassocieerde leden: Ans van der Geest, Annemiek Jacobs, Bep en Jos van Eijden, Ger Verwer en José Kleinpenning. Ans maakt deel uit van de communiteit Xaverius in De Beyart en woont dus in Maastricht. De andere vijf wonen in Den Haag en zijn aangesloten bij de communiteit van het Stadsklooster.

De geasscocieerde leden hebben zich verbonden met de congregatie en trachten ieder vanuit de eigen leefsituatie uitdrukking te geven aan de spiritualiteit van de Broeders van Maastricht. Evenals de broeders en samen met hen willen zij leven in de geest van de Stichters. Vanzelfsprekend doet ieder dat op eigen wijze, met eigen mogelijkheden.
  

Zie de website voor verdere informatie over de geassocieerde leden.
Zie daar ook de rubriek Wie wij zijn.

HISTORIEKAMER

   Hoe zag de kamer van broeders er uit rond 1935? Welk kazuifel droeg mgr. Rutten bij feestelijke gelegenheden? In welke plaatsen in Nederland woonden en werkten de broeders in de vooroorlogse jaren?
Als je antwoord wilde op dit soort vragen kon je het best een bezoek brengen aan de historiekamer in De Beyart.

Helaas, dit congregatiemuseumpje is niet meer. Want het woonzorgcentrum De Beyart had ruimte nodig voor de verpleegafdeling. Maar de historie is nu gevat in fotopanelen die de benedengang van De Beyart sieren. In deze en volgende afleveringen van de nieuwsbrief zullen we telkens een van de panelen in de schijnwerpers zetten.

Hierbij de eerste (rijk geïllustreerde!) aflevering: Historiekamer opgeofferd.


KINDERKERST IN MALAWI

Broeder Wladimir, Henk van Heck, is al jarenlang werkzaam in Malawi. En ondanks dat hij in pensioenjaren haast toe is aan een zilveren jubileum, blijft hij volop actief in de zorg voor jong en oud in Limbe, Malawi.
Henk stuurde ons een verslag van het kerstfeest voor kinderen. We nemen dit graag over.
Zie Kinderkerst 2013.
  


Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie
Jos van Eijden