Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 14 - 15 december 2013


Nog even, en het is weer Kerstmis.
Het zal niet verbazen dat wij deze nieuwsbrief en de website in het teken stellen van dit komende feest door de aandacht te vestigen op de kerstwens van het provinciaal bestuur en het kerstgebeuren in de groeve van de Schark.

Kerstboodschap


Het provinciaal bestuur heeft, zoals elk jaar, ook nu weer een kerstboodschap gestuurd naar de Nederlandse provincie. In hun brief verwijst het bestuur naar het evangelie van Lucas, die ons oproept oog te hebben voor de zwakke, bijna vergeten medemens.

Het bestuur wenst u vanuit dit perspectief bezinnende kerstdagen toe.
De volledige tekst van de kerstboodschap is op de website opgenomen.


De Schark

De meeste lezers van onze nieuwsbrief zal de Schark niet onbekend zijn, het schitterende buitengoed aan de Sint Pietersberg, dat inmiddels ruim negentig jaar een ideale mogelijkheid biedt voor ontspanning van broeders en tal van andere mensen, jong en oud.
Maar niet alleen ontspanning.
Sinds 1944 vindt jaarlijks in de groeve een bijzondere kerstnachtviering plaats.
Wat de Schark aan herinneringen en emoties oproept, en wat het buitengoed nog steeds betekent voor diverse groepen gebruikers, daarover wordt op de website een goed beeld gegeven.
Zie de uitvoerige reportage over DE SCHARK

   


   

Ondergronds kerstfeest

Onder deze titel publiceerde mevrouw Vikkie Bartholomeus een jaar geleden in het Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad een artikel over de nachtmis, die op 24 december 1944 in de Schark plaats vond.
In een interview met broeder Lucianus Tieleman worden herinneringen aan die gebeurtenis opgehaald. Zie het artikel Ondergronds Kerstfeest


Peace

Mevrouw Emma Crebolder, die vlak bij de groeve woont, had vorig jaar een kerstwens gemaakt, die over hetzelfde onderwerp ging. We brengen die wens hier graag over:

In de mergelgrot

In de mergelgrot bogen soldaten
zich over de kribbe. Zelf nog kind
schreven zij hun namen aan de wand.
Terwijl een jongenskoor kerstliederen
zong wachtten zij op het krijgsbevel.
Het woord Vrede schampte af op
hun vrees te sneuvelen in de Ardennen.

Zij verloren in de strijd hun leven.
Hun namen blijven wij koesteren.
Wij vernoemen de herders naar hen.

Emma Crebolder

rechts: ingekleurde ets Frans van Wijmen


Redactie en webmaster wensen u
een zalig kerstfeest en een gelukkig 2014.

Jos van Eijden
Johan Muijtjens
Frans Turkenburg


Zie voor dit alles en méér onze website: www.broedersvanmaastricht.nl