Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief nr. 13 - 1 november 2013

Allerzielen

In de voorbije 12 maanden hebben we afscheid moeten nemen van zes medebroeders.
Het is een goede gewoonte op de dag van Allerzielen stil te zijn bij het leven en sterven van onze medebroeders en hun gedachtenis in ere te houden.

Dit jaar gedenken wij op 2 november
in het bijzonder:
broeder Svetko Veliscek
broeder Ferrini Wissenburg
broeder Edmundo de Bresser
broeder Arnold Smal
broeder Jo Oostrum
broeder Siward Wolters.
Wij bidden dat zij mogen rusten in de vrede van de levende God, aan Wie zij hun leven hebben toegewijd.

In de rubriek In Memoriam van de website wordt van elke overledene de levensbeschrijving vermeld en de overweging die bij hun uitvaart gehouden is.

Iconenatelier

In het iconenatelier ‘Sint Servaas’, dat gevestigd is in De Beyart in Maastricht, worden al jaren lang cursussen iconen schilderen gegeven, in vaktermen: iconen schrijven. Het echtpaar Landwier en de broeders Toon Verkoijen en Wim van Winden verzorgen deze cursussen.

Wat de cursus behelst, hoe iconen tot stand komen, wat mensen beweegt bij het schilderen van iconen, dat alles wordt voortreffelijk weergegeven in een film die de heer Peter Brouwers over het iconenatelier gemaakt heeft.
De titel van die film geeft de essentie weer waar het in de cursussen om gaat: OP ZOEK NAAR HET LICHT.

Broeder Jan van Haaren, die blijkens de film het technische werk verzorgde van het vervaardigen van de icoonplanken, is enkele jaren geleden overleden. Deze taak wordt nu verricht door broeder Gerard van Geel.

De film is op de website te bekijken.
Wie interesse heeft in het cursusaanbod, raadpleeg de rubriek ‘Inzet voor anderen’.

Denekamp

Van 18 tot 31 augustus jl. vond in Denekamp een werkconferentie plaats over FIC-leiderschap.
De bijeenkomst werd georganiseerd door het generaal bestuur. De provinciale besturen van alle vijf de FIC provincies namen er aan deel.
De Nederlandse provincie werd vertegenwoordigd door de broeders Maarten Bouw, Kees Gordijn en Wim Luiten.
Op onze website wordt een impressie gegeven van deze bijeenkomst.

Korte berichten

Voedselbank

De Werkgroep Missionaire Bewustwording bracht een bezoek aan de voedselbank in Tilburg.
Broeder Ton Kropman doet daarvan verslag.

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrieven verschijnen ongeveer eens per zes weken. Mocht u mensen kennen die de nieuwsbrief niet ontvangen, maar wel op de hoogte gehouden willen worden van nieuws over de Broeders van Maastricht, dan kunt u hen aanmelden via de website of hen op de mogelijkheid van aanmelding wijzen.
Zie het kadertje (rechts boven) op de startpagina van de website.
Zie voor dit alles en méér onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie,
Jos van Eijden