Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief nr. 12 - 4 oktober 2013

JUBILARISSEN

In de vorige nieuwsbrief hebben we aandacht gevraagd voor de broeders die op 15 augustus hun professiefeest vierden. We schreven onder meer dat zij zich in de voorbije jaren niet alleen verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse provincie, maar de congregatie ver buiten de landsgrenzen hebben gediend. Van elk van de jubilarissen, de broeders Noud Fonken, Hans van Leeuwen, Toon Verkoijen en Wim van Winden, staat nu op de website naast een korte impressie ook een uitvoerige beschrijving over hun apostolaire inzet als broeder-van mensen. De moeite waard om daar kennis van te nemen.


Broeder Edmundo de Bresser zou dit jaar de oudste jubilaris zijn. Het was hem echter niet vergund zijn 70-jarig professiefeest te vieren, want hij overleed een week er voor, op 6 augustus. Bijna de helft van deze 70 jaren was Edmundo werkzaam in Chili. Lees over zijn leven en werken het In Memoriam op de website.

VEGHEL: 1879 - 1988

De archivaris van de Nederlandse provincie, broeder Frans Turkenburg, tracht af en toe tijd te maken om de geschiedenis van de Nederlandse huizen, waar onze broeders gewoond hebben, in beeld te brengen. Onlangs is de geschiedenis van het Veghelse huis gereed gekomen.

Ruim een eeuw zijn de broeders in Veghel woonachtig geweest; de eerste broeders kwamen naar Veghel in 1879, de laatste vertrokken in 1988. In deze jaren hebben de broeders en de Veghelse bevolking lief en leed gedeeld. De geschiedenis van de broeders in Veghel is verluchtigd met interessante foto’s en meerdere anekdotes.Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie,
Jos van Eijden