Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit


Nieuwsbrief nr. 11a - 7 augustus 2013

JUBILARISSEN

Op 15 augustus vieren we jaarlijks de professiefeesten van de jubilarissen in de Nederlandse provincie. De meeste broeders, zeker de ouderen, hebben hun geloften afgelegd op 15 augustus, het feest van Maria Tenhemelopneming.

De jubilarissen van dit jaar, vijf in getal, kunnen terugkijken op een lange periode van verbondenheid met onze congregatie, respectievelijk 70, 65 en 60 jaren. Zij hebben zich in die jaren niet alleen verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandse provincie, maar hebben de congregatie ook buiten onze landsgrenzen, vaak wereldwijd, gediend.

Wij feliciteren hen van harte met hun professiejubileum.

Edmundo de Bresser
Overleden
6 augustus 2013
Toon VerkoijenHans van LeeuwenNoud FonkenWim van Winden


INZET VOOR ANDEREN

Onze website heeft de rubriek ‘Inzet voor anderen’. Dat zal niet verbazen, omdat je inzetten voor het welzijn van medemensen, dichtbij en veraf, tot de grondbeginselen behoort van de congregatie. In onze Leefregel wordt dat op verschillende wijzen uitdrukkelijk verwoord. Solidariteit met anderen, dienst aan de naasten, zijn kernelementen van onze spiritualiteit.
Br. Jan HillenaarIn de rubriek ‘Inzet voor anderen’ wordt weergegeven welke apostolaire projecten in de Nederlandse provincie gezamenlijk uitgevoerd worden en hoe broeders, maar ook geassocieerde leden en medewerkers, zich individueel inzetten en ingezet hebben. Met enige regelmaat worden de bijdragen in deze rubriek aangevuld.
In deze nieuwsbrief willen wij graag attenderen op de jongste bijdragen betreffende de broeders Gerard Hermans en Jan Hillenaar (foto). Zoals zoveel broeders hebben zij een groot deel van hun werkzame leven doorgebracht in een van de missiegebieden van de congregatie. En teruggekeerd naar Nederland, houdt de inzet voor anderen, ondanks dat de jaren gaan tellen, bepaald niet op.

Pinksteren

PINKSTERBRIEF

Bij gelegenheid van het feest van Pinksteren heeft het provinciaal bestuur een inspirerende brief doen uitgaan aan de Nederlandse provincie. Hoewel Pinksteren al weer enkele weken achter ons ligt, is de inhoud van de brief nog steeds actueel. Dus de moeite waard om er kennis van te nemen.

HERINNERINGSBORDEN

Br. Roland en Directeur van LierBroeder Roland Heeren is al jarenlang actief op het gebied van pottenbakken. De mooiste producties zijn uit zijn handen en draaitafel voortgekomen. Naar aanleiding van het behalen van het gouden keurmerk door het Woonzorgcentrum De Beyart had Roland een gedenkbord gemaakt. Bij de presentatie er van is het initiatief ontstaan om ook gedenkborden te maken van het bronzen en zilveren keurmerk. Bij de entree van De Beyart hangt nu een mooie reeks van drie herinneringsborden.

Wil je Roland aan het werk zien, bekijk dan de foto’s op de website.

OPSPORING VERZOCHT

Gerrie Willemsen zat in de jaren 1952–1956 op de MULO bij de broeders aan de Tongerseweg in Maastricht. Hij probeert deze Maastrichtse tijd weer tot leven te brengen en in contact te komen met oud-klasgenoten. Een hernieuwde kennismaking, ervaringen uitwisselen, herinneringen ophalen, dat zou hij graag willen. Zie op de website een klassenfoto van de 3e klas MULO en een contactadres.

WERKGROEP MISSIONAIRE BEWUSTWORDING BEZOEKT VOEDSELBANK

De werkgroep Missionaire Bewustwording organiseert op dinsdag 10 september 2013 een bezoek aan de Voedselverzamelbank in Tilburg. Er vindt informatie plaats over de gang van zaken, zoals het inzamelen van voedsel en het uitdelen van de pakketten, over de noodzaak van het bestaan van de voedselbank en over andere meer praktische zaken, zo mogelijk met een korte rondgang door het ‘bedrijf’. Na de lunch aldaar wordt nader ingegaan en van gedachten gewisseld over het probleem van honger in onze welvaartsstaat.
Belangstelling? lees alles op onze website!Zie voor dit alles en méér onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie,
Jos van Eijden