Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit


Website: www.broedersvanmaastricht.nl

NIEUWSBRIEF nr. 10    29 april 2013

KGM

Op zaterdag 20 april werd door de ´Kontaktgroep Vrienden van de Broeders van Maastricht’ een reünie gehouden. De bijeenkomst vond plaats in Maastricht, in De Beyart. Circa 35 mensen – broeders, oud-broeders en oud-juvenisten, met een aantal echtgenoten – gaven acte de présence.
Er was alle gelegenheid elkaar te ontmoeten en weer eens bij te praten onder het genot van koffie en vlaai en tijdens de lunch.
  
Daarnaast stond op het programma een bezoek aan het iconenatelier en aan het FIC-museum. De middag werd afgesloten met een gebedsdienst.
Zie voor een foto-impressie van de bijeenkomst de website, in de rubriek ‘Meedoen’.

ROEPINGENZONDAG

Zondag 21 april was het Roepingenzondag. Vanouds een dag waarop extra aandacht gegeven wordt aan de roeping tot het religieuze leven. Onze provinciale overst heeft bij deze gelegenheid een brief gepubliceerd, waarin wordt gevraagd na te denken over het eigen leven en in het verlengde daarvan hoe anderen daarbij betrokken kunnen worden.
Op onze website kunt u deze brief lezen.
  

LOKAAL BESTUUR FIC DE BEYART

   Al 10 jaar fungeert op De Beyart een lokaal bestuur, bestaande uit leken. Het lokaal bestuur heeft indertijd de zorg voor de broeders in De Beyart overgenomen van de toenmalige oversten, die tezamen met enkele broeders het bestuur vormden van de verschillende communiteiten.
Mevrouw Sylvia Sparla is een van de leden van het lokaal bestuur. Zij geeft uitvoerig weer hoe zij haar werk voor de broeders ervaart en wat zij daar zelf in beleeft.

ZILVEREN JUBILEUM

Mevrouw Corrie Dam-Ballegooyen is organiste in De Beyart. Zij verzorgt de muzikale ondersteuning van de liturgische vieringen. Tevens is zij voorzitter van de liturgiegroep. Onlangs vierde Corrie haar zilveren jubileum als organist. Dat zij zich voor honderd procent inzet voor een waardige liturgie blijkt duidelijk uit het interview dat onlangs met haar is afgenomen.
  


Zie voor dit alles (en meer) onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie,
Jos van Eijden