Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Website: www.broedersvanmaastricht.nl

Nieuwsbrief nr. 8   30 januari 2013

NIEUWE KANSEN

"Een nieuw jaar ligt voor ons. Een jaar met nieuwe kansen", zei de provinciale overste in zijn nieuwjaarstoespraak.
Met hem wensen wij alle lezers van onze nieuwsbrieven dat we in 2013 weer de uitdaging aan durven gaan om elkaar nabij te zijn en te bemoedigen.

We hopen vanzelfsprekend, dat de nieuwsbrief je aanzet om onze website te bezoeken en kennis te nemen van wat broeders en geassocieerde leden beweegt, en dat je er ook zelf door geraakt mag worden.

Namens redactie en webbeheerder EEN INSPIREREND 2013 toegewenst!

AFSCHEID ALS HULPKOSTER

Op maandag 17 december 2012 heeft broeder Edward Bloetjes afscheid genomen als hulpkoster van de Sint Servaas-basiliek. Edward heeft deze taak bijna 19 jaar met grote inzet vervuld. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat het kerkbestuur in de persoon van deken Hanneman, hem namens het kerkbestuur bij dit afscheid alle lof toezwaaide en als eerbetoon de bronzen legpenning van de St. Servaas overhandigde. Edward was daar vanzelfsprekend zeer verguld mee. Br. Frans Turkenburg maakte een reportage van dit feestelijke gebeuren.

GOED ZIJN, GOED DOEN

Deze woorden van onze stichter broeder Bernardus vormden tijdens het kapittel van de Nederlandse provincie vorig jaar de rode draad in de momenten van bezinning en in de gezamenlijke besprekingen.
Het is ook het motto dat het nieuwe provinciaal bestuur inspireert in het bestuurlijke werk voor de komende jaren. En het is de uitdaging waar alle broeders en geassocieerde leden zich voor gesteld zien.
Aan de hand van het symbool van een lichtbol vertelt provinciale overste broeder Kees Gordijn in een interview met medebroeder Wim Swüste wat dit voor hem en voor het bestuursteam betekent.

SPOREN VAN GOD


Broeder Ton kropman maakt ons deelgenoot van zijn ontmoetingen met mensen die zich het lot van anderen aantrekken. En met mensen die om een of andere reden buiten de boot vallen. In deze contacten herkent hij sporen van God, wordt hij geraakt door de Schepper, die deze mensen ter harte gaat.

Ton schetst ons op de website een beeld van zijn maatschappelijke betrokkenheid en over dromen die uitkomen.

GASTENBOEK

Heb je suggesties voor onze website, wil je reageren op een artikel of bijdrage, wil je iets onder de aandacht brengen van de redactie of bezoekers van de website,
Klik dan (links) op de homepage op Gastenboek. Je kan dan tevens kennis nemen van de reacties van bezoekers.

Met vriendelijke groet,

Jos van Eijden
redactie


Ga voor al het bovenstaande (en meeer)
naar onze website: www.broedersvanmaastricht.nl>