Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Website: www.broedersvanmaastricht.nl

Aan: [voornaam] [achternaam]

NIEUWSBRIEF nr. 3  -  28 juli 2012

VEELKLEURIG LEVEN VIEREN

Ons menselijk leven is veelkleurig als een regenboog. Lief en leed, vreugde en verdriet, het hoort er allemaal bij.
De kunst is om het allemaal een plaats te geven en open te staan voor de (soms verborgen) betekenis ervan. Daarom VIEREN we een afscheid, een belangrijke bijeenkomst, een veelzeggende ontmoeting, een lang engagement, zoals in huwelijk, religieus leven of anderszins.
Deze Nieuwsbrief geeft u een paar recente voorbeelden uit onze eigen kring:
  • We vierden het afscheid van onze broedergemeenschap in Rotterdam
  • Broeders gaan kennis maken met pastoraat bij woonwagenbewoners
  • Broeder Roeland Knufman vierde zijn afscheid in Den Haag
  • U kunt ons steunen door mee te bidden voor ons generaal kapittel
  • We vieren het veelkleurige leven van jubilerende medebroeders

AFSCHEID VAN 'ROTTERDAM'

Feestelijk en dankbaar werd afscheid genomen van onze broedergemeenschap REGINA PACIS in Rotterdam.
Toespraken blikten niet alleen terug maar gaven ook betekenis aan de ontwikkeling van onze gemeenschap.
Een speciale en rijke uitgave van ons tijdschrift Oriëntatie FIC werk bij deze gelegenheid uitgereikt.
Geniet van dit afscheid van "Rotterdam".

BEZOEK AAN WOONWAGEN PASTORAAT

In het verleden hebben meerdere Broeders gewerkt binnen het pastoraat voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma.
Nu worden we uitgenodigd voor een bezoek aan het Pastoraat Woonwagenwerk Nederland, waarin m.n. Pater Jan van der Zandt MSC zeer actief is.
De uitnodiging voor dit bezoek geeft u meteen ook wat achtergrond.

AFSCHEID ROELAND KNUFMAN

Roeland KnufmanBroeder Roeland Knufman nam - na 43 jaren - afscheid als medewerker in het Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag.
Een speciale liturgische viering, een zeer waarderende toespraak door een wethouder, een onderscheiding namens de gemeente Den Haag en een druk bezochte receptie gaven vorm aan dit belangrijke gebeuren. Een verslag plus foto's geven u een indruk van dit alles.

ONS GENERAAL KAPITTEL

Algemene informatie over ons generaal kapittel in Indonesië blijft natuurlijk beschikbaar.
Zo'n kapittel is méér dan een gewone vergadering. Het is ook een spiritueel gebeuren, waarbij we beseffen dat we Gods hulp zeer nodig hebben. U kunt ons ondersteunen door het gebed voor ons generaal kapittel met ons mee te bidden.

We willen proberen gedurende het kapittel ( van 5 tm 25 augustus) op onze website elke week wat nieuws te vermelden.

ONZE JUBILARISSEN

Ook dit jaar, op 15 augustus, vieren weer een aantal Broeders hun professie-jubileum: van 50 jaar tot 75 jaar geprofest!. U kunt hen in uw gebed gedenken en ook een groet sturen. Op onze website vindt u alle foto's en adressen van de feestelingen.

Uw reacties op deze Nieuwsbrief zijn altijd welkom.
(ook b.v. een aanbevolen nieuw adres)

Met een vriendelijke groet,

br. Johan Muijtjens

naar boven