Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Website: www.broedersvanmaastricht.nl

Aan: [voornaam] [achternaam]

NIEUWSBRIEF nr. 2  -  21 juni 2012

NIET DE MOED VERLIEZEN
De negatieve publiciteit naar aanleiding van het seksuele misbruik, ook door een aantal Broeders van Maastricht, laat niemand van ons onbewogen. We schamen ons voor wat in het verleden door medebroeders en ex-medebroeders aan jonge mensen is aangedaan. Ons bestuur is bereid de confrontatie met de slachtoffers aan te gaan, hoe pijnlijk en machteloos ook, en mee te werken aan een zekere genoegdoening, voor zover dat nog mogelijk is.
Tijdens de tweede sessie van ons provinciaal kapittel is er over deze zaak in grote eerlijkheid en openheid gesproken. We zijn allen verlegen en beschaamd, want - ook al betreft het maar een relatief klein aantal Broeders - toch is ieder geval een geval te veel.
Het is nu van veel belang een krachtige morele steun te geven aan degenen uit onze kring die dit moeilijke maar wezenlijke werk van onderzoek, confrontatie en verzoening geroepen zijn te doen - en vervolgens voor ons allen: niet de moed verliezen, niet het geloof in de waarde van onze levenskeuze als religieuze broeder. Die levenskeuze blijft zinvol en kostbaar: één van de goede wegen om als mens gelukkig en vruchtbaar te leven.
Tijdens onze recente kapittelzitting hebben we dan ook niet geaarzeld te spreken over het bevorderen van roepingen - hoezeer we ook beseffen dat het aantal roepingen voor het religieuze leven de laatste tijd is afgenomen. Wij blijven met vertrouwen bidden om roepingen. Ook blijven we getuigen van wat ons bezielt, bij voorbeeld in onze tijdschriften, door openheid van communiteiten in verschillende plaatsen, door uitnodigende informatie op onze website, en ook- misschien wel het belangrijkste: door de manier waarop wij als Broeders leven, met alle lief en leed dat ook ons deel is.
Tevens blijven we steun verlenen aan werkgroepen zoals Huis van de Roeping, die jonge mensen begeleiden bij de verheldering van hun soms nog weinig uitgesproken verlangens naar een toegewijd en liefdevol leven.
Naast dit ingrijpende onderwerp is er op ons kapittel ook over heel wat andere zaken diepgaand gesproken, voor gebeden en verder over nagedacht.
Br. Frans Turkenburg heeft een beknopte samenvatting geschreven, die u hier kunt lezen.

Als Congregatie bereiden we ons ook voor op ons GENERAAL KAPITTEL, dat in augustus in Indonesië gehouden gaat worden. Wat eerste nieuws daarover vindt u ook op onze website.
En wilt u nog een bezoekje brengen aan de Quilten-tentoonstelling van Mevr. Bep van Eijden, dan kunt u nog altijd hier terecht!


REACTIES op deze Nieuwsbrief kunt u hier kwijt.
(ook b.v. een aanbevolen nieuw adres)

Met een vriendelijke groet,

br. Johan Muijtjens

naar boven