Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Website: www.broedersvanmaastricht.nl

Aan: [voornaam] [achternaam]

NIEUWSBRIEF nr. 1 - 26 mei 2012


PINKSTEREN: OPENHEID EN VERTROUWEN

Wat helpt je over een dood punt heen ?
Waardoor blijf je vertrouwen in iemand ondanks alles ?
Wat maakt je vindingrijk in een moeilijke situatie ?
Waardoor blijf je je inzetten ondanks je moeheid ?
Soms zijn dat mensen, soms kun je het gewoon niet verklaren wat je die energie geeft.
Iets van een kracht, een geest-kracht, die je boven jezelf uittilt, die je in staat stelt tot mëër dan je zelf had verwacht.

We vieren dezer dagen, met Pinksteren, deze wonderlijke ervaring.
Het is de ervaring dat er, als je open bent voor het leven en je je daaraan durft toevertrouwen, er wonderen kunnen gebeuren.

Het gebeurt elke dag opnieuw, hier en overal, onopvallend en zacht of plotseling en hevig.
Het gebeurde op een heel treffende manier destijds bij een stel bange en aarzelende mensen, die toch een warm hart hadden door hun ervaring met een mens, die hen uitermate geboeid had. Dat was op die vijftigste dag na Pasen. Het leek wel of ze plotseling hun angst en onzekerheid kwijt waren, of er een VUUR in hen ging branden, waardoor ze niet meer konden zwijgen over wat hun overkomen was. Hun aanzeling veranderde in vertrouwen en moed - geÏnspireerd door die Jezus uit Nazaret, waarmee zoveel onbegrijpelijks was gebeurd, maar die ze niet meer konden vergeten. Hij had hen iets doen ervaren én toegezegd, wat Hij de goede Geest van zijn Vader noemde, de bron van waarachtig en gelukkig leven. Nu werden ze, zo ervoeren ze, sterker dan ooit bezield door die Geest-kracht, die hen 'bergen deed verzetten': bergen van angst, van twijfel, van vermoeidheid - en hen een vertrouwen gaf, een moed en een entousiasme, waar ze zélf verbaasd over stonden ...

We hopen van harte dat u, beste lezeres of lezer, óók iets van die Geest-kracht ervaart - en daar dankbaar voor kunt zijn: dat is PINKSTEREN !

EEN BELANGRIJK OVERLEG


Wij hopen dat die openheid en dat vertrowuen, bewerkt door de Geest, ook de tweede sessie van ons Provinciaal Kapittel zal kenmerken. Deze sessie is weer te Maastricht en wel van 4-7 juni.

Na de eerste sessie, waarover u op onze website kunt lezen, wordt de bezinning, het gebed en het overleg nu toegespitst op een aantal punten, die om meer bijzondere aandacht vragen. Daartoe behoren:
  • bezinning op het verschijnsel eenzaamheid in ons leven als Broeders
  • bestuurbaarheid in de toekomst
  • financieel beheer
  • het woonzorgcentrum De Beyart
  • het Stadsklooster in Den Haag
  • bevorderen van roepingen
  • seksueel misbruik
  • internationale solidariteit
  • inbreng op ons a.s. generaal kapittel
We bevelen het werk van de leden van het kapittel van harte aan in uw belangstelling en uw gebed, zodat het vruchtbaar mag zijn, niet alleen voor ons als broeders en geassocieerde leden, maar óók voor de velen, buiten onze eigen kring, die onsallen ter harte gaan.

Na afloop van deze tweede zitting zal er op onze website weer een impressie worden gegeven.
Ook in de volgende Nieuwsbrief komen we daarop terug.

EEN QUILTEN-TENTOONSTELLING

Ons geassocieerd lid Mevr. Bep van Eijden is op 10 mei 70 jaar geworden en heeft bij die gelegenheid een quilten-tentoonstelling gehouden van alle quilts die zij in een tijdsbestek van 15 jaar gemaakt heeft.
Het was een indrukwekkende tentoonstelling, waarop de rijkdom van haar werk te bewonderen was.
Een van de allergrootste quilt is gemaakt bij gelegenheid van het 165-jarig bestaan van onze Congregatie en bevat de hand-geschreven namen van alle op dat moment levende broeders in Nederland.
U kunt dat alles uitvoerig lezen en bewonderen: Lees verder.REACTIES of SUGGESTIES n.a.v. deze Nieuwsbrief kunt u hier kwijt.
(b.v. een aanbevolen nieuw adres)

Met een vriendelijke groet,

br. Johan Muijtjens

naar boven