Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Het Centrum IN DE ROODEN LEEUW

in Maastricht

Ontstaan

Voorgevel In de Rooden LeeuwIn 1840 begonnen de eerste broeders met hun werk: onderwijs en vorming aan kansarme kinderen en jongeren. Hun eerste huis lag aan de Bogaardenstraat 50 te Maastricht. Het huis droeg de naam ‘In de Rooden Leeuw’ naar de gevelsteen boven de ingang. Dit huis is de bakermat van de congregatie.

Dit huis was al heel snel te klein en op het achter dit huis gelegen terrein (rondom de huidige Capucijnenhof) werden al spoedig grotere woongebouwen, een kapel, een internaat en kweekschool en andere scholen gerealiseerd.
Na verloop van jaren werd dit alles ook (veel) te klein en sedert 1896 vonden de broeders een nieuw en ruim onderkomen in het klooster De Beyart aan de Brusselsestraat.

In 1996 heeft de congregatie het pand ‘In de Rooden Leeuw’ opnieuw verworven. Nu met de bedoeling er een project te starten ten behoeve van mensen die bijzondere aandacht verdienen.

Na een gedegen voorbereiding is in 1999 het project van start gegaan.
Daarmee is In de Rooden Leeuw geworden tot een Centrum voor ontmoeting en inspiratie, in de geest van de broeders, die van hieruit ooit begonnen zijn.

Ontmoeting en inspiratie

NaambordVeel mensen hebben in onze tijd behoefte aan een goed gesprek en oprechte aandacht.
Daarnaast zijn er ook in Maastricht zijn talloze mensen, die graag meer inhoud aan hun leven willen geven.
Het Centrum In de Rooden Leeuw wil daaraan bijdragen door een plek te bieden voor ontmoeting en zingeving.

Het Centrum biedt kleinschalige projecten en activiteiten, gericht op vermindering van maatschappelijk isolement.
Het wil een warme plaats zijn waar deuren open staan voor mensen die aandacht en steun behoeven.

In 2012 bestond het Centrum In de Rooden Leeuw twaalf en een half jaar. Reden om stil te staan bij de betekenis van het Centrum voor Maastricht en een blik op de toekomst te werpen.
Lees verder: twaalf en een half jaar ontmoeting en inspiratie.

Zie ook de website van het centrum: www.roodenleeuw.nl