Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

TEKST VAN GEDACHTENISPLAATJE

In onze herinnering en in ons gebed dragen we vol genegenheid met ons mee

Broeder Roland FIC

Theodorus Heeren


Samen met zijn tweelingbroer Louis zag hij op 27 november 1934 het levenslicht. Theo deed zijn professie bij de Broeders FIC op 15 augustus 1956 en nam de naam Roland aan. Hij overleed op woensdag 8 april 2020 in het revalidatiecentrum van het MUMC+ in Maastricht.

De dichter zegt: "Doe mij binnengaan in het oord van rust en vrede". Roland zal zo'n tekst in stilte bedacht hebben wanneer hij met tegenslag te kampen had, óf in het middelpunt stond, wanneer mensen trots en dankbaar voor hem waren. Momenten van vreugde beleefde hij als hij aan kinderen op veel plaatsen in het land onderwijs mocht geven. Die waren er ook wanneer hij met zijn voetbalelftal een overwinning had behaald, of als hij een mooie wedstrijd als scheidsrechter had geleid. Of wanneer hij complimenten kreeg voor zijn vakkundig vervaardigd keramisch werk.
Hij was de 'broeder pottenbakker'voor de jeugd en een kunstenaar wanneer hij een mooi verzorgde tentoonstelling van zijn keramiek afsloot. Of wanneer hij op feesten zijn huisgenoten op een puntige en geestige wijze op een toespraakje trakteerde.

Het zal Roland niet altijd mee. Zijn optreden botste soms op school. Hij ondervond in zijn werk naast het lesgeven soms ook tegenvallers. Maar het ergste vond hij dat zijn gehoor in de loop van de jaren sterk achteruit ging en zich erg beperkt voelde in de communicatie. Met name in zijn laatste levensjaren ging hij daar zwaar onder gebukt. Tot aan zijn dood toen hij, geveld door een kwaadaardig virus, het leven liet.

We verliezen in hem een zeer goedaardige man. In communiteiten was hij behulpzaam, leerde het koksvak om anderen van dienst te zijn. Hij was een trouw lid van zijn congregatie en woonde steeds het gemeenschappelijk overleg bij, ook als hij het niet allemaal 'mee kreeg'.

We vermoeden vast dat hij vaak zijn toevlucht nam tot Hem die hij 64 jaar lang wilde volgen. "Dat ik kom in U, in vrede. Dat ik door het vuur gegaan, en mijn laatste leed geleden, komen mag in U, mijn vrede."

We geloven van harte dat Roland deze vrede nu gevonden heeft. God zij dank.