Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Met veel respect en in grote dank voor wat hij voor velen betekende
nemen we afscheid van

Broeder Mat Paulssen FIC

Matheus Theodorus Gerardus

Hij zag het levenslicht op 8 november 1932 in Maastricht.
Als broeder Humberto verbond hij zich op 15 augustus 1954, door het afleggen van zijn Geloften, aan de Broeders FIC.
Op 23 maart 2018 overleed hij in Woonzorgcentrum De Beyart te Maastricht.

De Stichters van de congregatie hielden de broeders steeds voor dat "onze eerste aandacht dient uit te gaan naar medemensen die het niet goed maken." Broeder Mat heeft deze opdracht tot aan het einde van zijn leven met grote trouw en toewijding volbracht.
Op de scholen waar hij werkte hadden de zwakste leerlingen een streepje voor. Bij zijn latere werk in de parochie van het Witte Vrouwenveld koos hij bewust, samen met pastor Huub Bovend'eerdt, voor een volkswijk. Met pastor Jean Rademakers werkte hij, in de geest van Mgr. Rutten, aan de katechese op Maastrichtse scholen.
Mensen in geestelijke of financiële nood deden nooit tevergeefs een beroep op hem.

Mat was een trouwe medebroeder in de verschillende communiteiten waarvan hij deel uitmaakte. Bewust koos hij in 1999 voor het wonen in een kleine woning in het Witte Vrouwenveld. Daar was hij een beminnelijke en behulpzame buurtbewoner door in stilte veel goeds te doen. "Deel je leven met je medemens!"

Zijn laatste levensjaar bracht hij door in De Beyart. Zijn familie, medebroeders en medewerkers aldaar, omgaven hem met goede zorg en liefdevolle aandacht. Toch nog vrij onverwachts ging hij van ons heen.

Mat mag nu genieten van eeuwige vrede, opgenomen in de nabijheid van de goedheid van zijn Schepper, die hij met grote toewijding, als edel mens, diende.