Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. (Lucas 12:33-34)

We blijven onze medebroeder door het leven dankbaar in herinnering houden.

Broeder Koos Bayer FIC

Jacobus Johannes Marie

Koos ie geboren op 10 mei 1928 te Den Haag. Op 15 augustus 1950 legde hij zijn Eerste Geloften af bij de Broeders FIC. Hij overleed op 11 januari 2018 te Maastricht.

“Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert” (Lucas 12: 36)

De schat van Koos was voor hem te vinden op vele plaatsen. Hij vond hem allereerst in Maastricht en al snel ook in Amsterdam, om daarna weer snel naar Maastricht terug te keren. Na een korte tijd vertrok hij naar Rotterdam en vandaar naar Wimbledon om zich voor te bereiden op zijn vertrek naar Sierre Leone, waar hij zes jaar onderwijs zou geven. Daarna vertrok hij naar Pakistan voor een korte tijd. Toen daar de oorlog uitbrak ging hij via Nederland naar Malawi met even een uitstapje naar Zambia om dan de draad weer op te pakken in Malawi. In 1999 keert hij terug naar Nederland.

Hij vestigt zich dan in Rotterdam, brengt een paar jaar door in Nijmegen en verhuist dan via een paar jaar Rotterdam naar Maastricht.

Na een lang ziekteproces heeft de Eeuwige hem tot zich geroepen. We zijn Koos dankbaar dat hij onze medebroeder wilde zijn en weten hem nu opgenomen in de vrede van zijn Heer.