Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

HET VERHAAL VAN DE CONGREGATIE

Op 21 november 2015 bestond de Congregatie FIC 175 jaar. Onder het motto ‘het verhaal gaat verder’ zijn diverse activiteiten ontwikkeld, om het jubileum gestalte te geven. Een van de jubileumactiviteiten vormde de tentoonstelling 175 jaar FIC, waarin de geschiedenis in woord en beeld tot uitdrukking werd gebracht.

Elk verhaal heeft een begin, of dat nu ver in het verleden is, of misschien vandaag of morgen pas van start gaat. Het is overigens de vraag of beginverhalen echt bij het begin beginnen. Wij plaatsen het begin van de congregatie op 21 november 1840. Dat begin komt niet zomaar uit de lucht vallen. Aan zo’n gebeuren gaat iets vooraf. Er is een droom, een verlangen, een gevoel dat iets noodzakelijk is, en dan is er werk aan de winkel en wordt er inspanning gevraagd. Voor het officieel begint is er al veel begonnen.

Een goed verhaal doet je de ervaring van het begin opnieuw beleven. Het maakt als het ware in jou een nieuwe start. Je wordt aangeraakt en gegrepen door de bewogenheid die eruit spreekt. Het verhaal wordt een stukje van jou, omdat het je raakt en wellicht verrijkt. Dat komt omdat het lichtende voorbeeld in dat verhaal jou aanraakt en je mogelijk ook zelf in vuur en vlam zet, zodat jij dat licht verder draagt. Dat licht, dat ook bij onze stichter Louis Rutten ontstoken is door verhalen en ervaringen in zijn tijd.

Het verhaal zet zich voort door de geschiedenis heen: telkens wanneer er iets niet in orde is, brengt God mensen in beweging die zich laten raken door de misstanden van hun tijd en zich er voor inzetten dezen ten goede te veranderen, geďnspireerd door de bevrijdende boodschap van een God die Liefde is.
Zo zijn onze stichters voorbeeld en wegwijzers om het verhaal in ons eigen leven verder te laten gaan. Goed zijn en goed doen kent geen leeftijdsgrenzen. Wij zijn dan niet alleen verhaaldragers, maar ook Lichtdragers.

Ons verhaal gaat verder als we allen aan dit verhaal blijven schrijven door licht te zijn voor de mensen om ons heen.

(Bron: uit openingstoespraak door provinciale overste Br. Kees Gordijn)

Zie verder: Proloog

Zie ook: overzicht panelen tentoonstelling